Studijas iekšējie kārtības noteikumi

Studijas nodarbību abonomenti

 • 4x abonoments jāizlieto 4 nedēļu laikā, no tā izmantošanas brīža. 
 • 8x abonoments jāizlieto 8 nedēļu laikā, no tā izmantošanas brīža. 
 • Klienta abonoments tiek “iesaldēts” klienta ilgstošas veselības stāvokļa dēļ. Vai, ja klients savlaicīgi brīdinājis savu treneri par nodarbību neapmeklēšanu uz ilgāku laika periodu (piem. komandējumi, atvaļinājumi). 
 • Nauda par iegādāto abonementu netiek atmaksāta, ja klients nevar turpināt apmeklēt studijas nodarbības, viņš ir tiesīgs nodot savu abonementu citai personai. 
 • Klienti, kuri ir iegādājušies Reformer vai Double abonementu, var iegādāties Personal nodarbības apmeklējumu par 8x abonementa cenu – 25 eiro. 
 • Klienti, kuri ir iegādājušies Personal vai Double abonementu, var iegādāties Reformer grupas nodarbības apmeklējumu par 8x abonementa cenu – 15 eiro. 
 • Apmeklējot pirmo reizi Reformer grupas nodarbības, klientam būtu nepieciešams apmeklēt vismaz divas Personal nodarbības. Personal nodarbības cena – 25 eiro.

Nodarbības

 • Klientam savlaicīgi, līdz iepriekšējās dienas vakaram plkst. 19.00, jābrīdina studijas trenerus par savu neierašanos uz nodarbību. Ja tas netiek ievērots, tad studijai ir tiesības ieturēt dalības maksu 100% apmērā. Izņēmums: paša vai tuvinieka pēkšņa slimība, slikta pašsajūta. 
 • Nav ieteicams kavēt grupu nodarbības, jo tas var traucēt citiem apmeklētājiem. Nepilnīgi izpildīti iesildīšanās vingrinājumi ievērojami palielina traumu gūšanas iespēju. Ja klients kavē grupu nodarbību vairāk par 20 minūtēm, treneris ir tiesīgs neļaut klientam, kurš nokavējis nodarbības sākumu, pievienoties nodarbībai, neskatoties uz to, ka klientam ir iegādāts abonoments. Šajā situācijā dalības maksa tiek ieturēta 100% apmērā. 
 • Ja klientam ārkārtas apstākļu dēļ ir jāatstāj grupu nodarbība pirms nodarbības beigām, lūdzam informēt treneri pirms nodarbības sākuma. 
 • Lūgums studijas apmeklētājiem uztādīt savus mobilos telefonus uz klusuma režīmu vai vibrozvanu nodarbības laikā. Lūgums neizmantot mobilos tālruņus nodarbību laikā, tas traucē pašu klientu un viņa treneru nodarbības procesu.

Klienta veselības stāvoklis

 • Studijas klients pilnībā uzņemas atbildību par sava veselības stāvokļa sniegto datu pareizību. 
 • Ja rodas kādas veselības problēmas, ieteicams sazināties ar savu ārstu. Ja dalībniekam ir trauma, viņa pienākums ir informēt par to treneri, ne vēlāk, kā pirms treniņa sākuma. 
 • Ja studijai “Pilates Room” rodas aizdomas par klienta veselības stāvokļa neatbilstību nodarbībām, pēc treneru pieprasījuma, klients pārtrauc treniņu, konsultējas ar ārstu un uzrāda izziņu par veselības stāvokļa piemērotību nodarbībām.

Vispārīgie nosacījumi

 • Studijai “Pilates Room” ir tiesības mainīt darba laiku, cenrādi, dienas kārtību, kā arī citas ar studiju saistītās lietas. 
 • Visiem studijas apmeklētājiem ir jāievēro tīrība, kārtība un pieklājība. 
 • Dalībnieku pienākums ir pienācīgi un saudzīgi izturēties pret studijas īpašumu un inventāru lietot tam paredzētiem mērķiem. 
 • Drošības un higiēnas apsvērumu dēļ, klienta pienākums ir studijas telpās valkāt nodarbībām piemērotu apģērbu. Studijas telpās, kas paredzētas nodarbībām, ir atļauts atrasties tikai neslīdošās zeķītēs(vai maiņas čībās) un apģērbā, kuras netiek lietotas ārpus telpām. 
 • Ja tiek konstatēta zādzība, ko veicis klients, nekavējoties spēkā stājas aizliegums apmeklēt studiju visā dzīves garumā un nauda par samaksāto laika periodu netiek atgriezta. Studijai ir tiesības pieprasīt kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies zādzības rezultātā. 
 • Skapīši ģērbtuvēs ir paredzēti lietošanai tikai studijas darba laikā, nodarbību apmeklējuma laikā. Aizliegts atstāt skapītī personīgās mantas ārpus nodarbību laika vai ārpus pilates studijas darba laika. 
 • Studija nav atbildīga par klientu personīgajām mantām. Studijā pazaudētās un atrastās mantas tiek glabātas 14 dienas. 
 • Dušas telpās nav atļauts lietot eļļas, medu, sāļus vai citus sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļus pirms nodarbības laika. Drošības nolūkos, dušas telpā ieteicams valkāt čības. 
 • Noteikumu pārkāpšanas vai rupjas uzvedības gadījumā, personālam ir tiesības palūgt apmeklētāju pamest studijas telpas, kā arī noteikt naudas sodu līdz 35 eiro un / vai bloķēt abonomenta dalības maksu. Augstāk minētajā gadījumā nauda par abonementu vai vienas reizes apmeklējumu netiek atgriezta. 
 • Ievērojot Vispārējās datu aizsardzības regulas nosacījumus, informējam, ka apmeklējot studiju “Pilates Room”, klienti var tikt fotografēti un iemūžināti videomateriālos. Šī informācija var tikt izmantota studijas “Pilates Room” atpazīstamības nodrošināšanai un veidošanai, publicējot video ierakstu, fotogrāfijas studijas “Pilates Room” sociālajos tīklos un interneta mājas lapā, kā arī vēsturisko vērtību uzkrāšanas, dokumentēšanas un saglabāšanas vajadzībām. 
 • Pēc foto vai video publicēšanas Jūs varat sazināties ar mums, ja vēlaties konkrētu foto vai video dzēšanu, rakstot uz e-pastu: pilatesroom.riga@gmail.com. SIA “Pilates Room” plāno glabāt iegūto informāciju divus gadus pēc to publicēšanas vai līdz tās tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim, tas ir, ar vēsturi saistītā informācija tiks glabāta patstāvīgi, ja vien nebūs citi priekšnoteikumi tās dzēšanai. Dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, kad to paredz Latvijas likumdošana un pieprasa tiesībsargājošās iestādes.

 .